Welkom op de See & Smile website

De Jonge Tandartsen en De kinderen van de Vrije Basisscholen in Nazareth en Leupegem-Melden

Les jeunes dentistes et les enfants des écoles primaires de Nazareth et de Leupegem-Melden ont également contribué à la préparation. Ils ont fait des centaines de bracelets à offrir avec des ballons comme cadeaux aux enfants qui y sont traités.

‘De Jonge Tandartsen en De kinderen van de Vrije Basisscholen in Nazareth en Leupegem-Melden droegen ook opnieuw hun steentje bij in de voorbereiding . Zij maakten honderden loombandjes om samen met ballonnen als kadootje te schenken aan de kinderen die daar behandeld worden.’

 

72 73 74 75 76