Welkom op de See & Smile website

Missie Burundi

Zelfs vanuit Burundi wordt de verkiezingsuitslag in België vol spanning gevolgd!
In het bijzonder door Annemie die zelf ook opgekomen is voor de verkiezingen en veel voorkeursstemmen kreeg.
Al een geluk dat ze tevreden is met het resultaat wat voor haar en ook voor ons toch een fijn begin van onze missie betekent! Wordt vanavond gevierd met een glaasje!!!!!

Dadelijk vertrek naar Ijenda en dan kunnen we er invliegen!!!!