Welkom op de See & Smile website

Missie Congo

Einde missie Kashowbe

Vandaag werd de missie afgesloten te Congo.
In de Kerk tijdens een misviering werd een oude dame naar voor geroepen met luid applaus. Het was een patiente geopereerd aan de ogen. De week ervoor kwam de patiente niet verder dan haar hutje, ze kon niet meer stappen wegens haar blindheid. Vandaag is ze op eigen initiatief te voet naar de misviering gekomen, na haar oogoperaties de voorbije week. De andere gelovigen in de kerk zongen en dansten uit bedanking voor het team van See&Smile.
Op de laatste dag werden er oogingrepen uitgevoerd in Lubumbashi tezamen met lokale oogartsen om hen verder op te leiden. Hiermee kwam een einde aan een lange zending te Congo.

Het See&Smile team21 22 24 25 26