Welkom op de See & Smile website

Missie Congo

Missie Kahobwe – Lubumbashi – Katanga – Congo

Elke missie op een nieuwe plaats vraagt een aanpassing. Het operatiekwartier moet in orde gemaakt worden. Plaatselijke verantwoordelijken en personeel moeten diplomatisch benaderd worden en gecoacht zodat iedereen het zelfde doel voor ogen heeft. Bovendien moet rekening gehouden worden met de onvermijdelijke pannes, stroomonderbrekingen en schaarste van elementen die wij als vanzelfsprekend houden zoals brandstof voor generatoren of medische zuurstof voor een veilige narcose.

Nadat Murphy’s law ons gedwongen had om onze West-Europese modus in te ruilen voor de Congolese kon begonnen worden met het behandelen onder narcose.

Voor 4 kinderen met een schisis en hun familie kon een nieuwe start gegeven worden. Er was meer dan voldoende werk. Enkele kaak en speekselklier tumoren werden behandeld. Daarnaast was er veel nood aan mond en tand sanering. Tandinfecties bereiken hier een stadium die bij ons nog sporadisch voorkomt. Uitwendige fistels, trismus, botnecrose en gigantische ontstekingscysten zijn legio. Het tandheelkundige team had meer dan de handen vol. Dat hun werk nodig was en geapprecieerd werd getuige de ellenlange wachtrijen voor hun consultatie paviljoen.

Groetjes, Wilfried Vermout28 29 30