Welkom op de See & Smile website

Wat we doen

Er worden humanitaire missies georganiseerd in onderontwikkelde regio’s in derdewereldlanden: medische consultaties en operatieve ingrepen, opleiding en/of bijscholing aan de lokale gezondheidswerkers.

Die missies worden uitgevoerd door plastische chirurgen,  oogartsen, anesthesisten, tandartsen, optiekers, verpleegkundigen en niet medisch geschoolde vrijwilligers naargelang de vraag en de noodzaak ter plaatse. Zij gaan op volledig vrijwillige basis meerdere keren per jaar naar verschillende landen van Afrika en Azie ( hier meer bepaald Myanmar het vroegere Birma), om daar vooral Cataract operaties, behandelingen bij gespleten lip en verhemelte en tandheelkundige ingrepen uit te voeren. Er worden ook gratis brillen uitgedeeld na een voorafgaand oogonderzoek om zoveel mogelijk mensen te helpen.

Onze missies zijn volledig vrijwillig. Elke deelnemer staat zelf in voor de kosten van  vervoer en verblijf.

De vliegticketten voor de verpleegkundigen worden deels bekostigd door benefietopbrengsten.

Medicatie, instrumentarium en anesthesietoestellen , welke na onze missie ter plaatse blijven voor de lokale artsen, worden eveneens bekostigd door See&Smile.

Ook de opleiding van een lokale artsen en andere medisch geschoolden wordt door onze VZW voorzien. Sommige artsen in opleiding krijgen de kans om naar Belgie te komen voor een gerichte specialisatie.In meerdere Afrikaanse landen worden ook hospitalen gebouwd als de lokale infrastructuur ontoereikend is.

Op onze See&Smile missies  worden er jaarlijks tot 10000 mensen onderzocht waarvan we 1200 kinderen en volwassenen effectief kunnen opereren.

Oogartsen

De hoofdactiviteit van de oogartsen bestaat erin patiënten met cataract of lensvertroebeling te opereren.

Deze veel voorkomende ziekte is op wereldvlak één van de voornaamste oorzaken van blindheid. Door het

microchirurgisch vervangen van de vertroebelde ooglens door een kunstlens, kan aan deze patiënten het zicht terug gegeven worden. Ook andere oogziekten zoals glaucoom en infectieziekten worden opgespoord en behandeld.

De aangepaste medicatie wordt door ons voorzien. Er wordt getracht onze medische kennis en ervaring over te brengen aan lokale artsen.

Chirurgie

De hoofdactiviteit op plastisch chirurgisch gebied bestaat uit de correctie van aangeboren gespleten lip en verhemelte.

Deze laatste aandoening is de meest frequente aangeboren gelaatsafwijking en komt in België voor bij ongeveer 1/2000 geboorten. Nagenoeg alle patiëntjes met gespleten lip en/of verhemelte worden in België op zeer jonge leeftijd geopereerd. De lip wordt meestal gesloten rond de 4de à 6de maand, terwijl het verhemelte rond 1,5jaar wordt gesloten.

Helaas bestaat deze hulp in vele minder ontwikkelde landen helemaal niet en groeien kinderen op met de afzichtelijke uitwendige gelaatsdeformiteiten van gespleten lip en verhemelte.